CTy TRỌNG TẤN tặng 35.000.000 cho bà con nghèo ở Mũi Dụi